SVEŽI ZELENJAVNI IN SADNI SOOKOVI

SVEŽI ZELENJAVNI IN SADNI SOKOVI

Tudi pri nas so se začeli ljudje v zadnjih nekaj letih zavedati, da je človekovo zdravje, neločljivo povezano s pravilno izbiro kakovostne hrane, ki zadovolji vse potrebe telesa. Ljudje čedalje bolj razumejo, da še zdaleč ni vseeno, kako se hranijo, zato se tudi pri tem vračajo k Naravi, ki nam ponuja obilo najboljših hranil.

Pravi preporod v zdravju, ki ga ljudje dosegajo, velja še zlasti za »terapijo« s sokovi. Če človek danes ne pozna prehranske in krepilne vrednosti svežih zelenjavnih in sadnih sokov, ostaja strašansko neveden.

 

ZAKAJ SO NARAVNI SOKOVI TAKO UČINKOVITI?

 S sokovi najhitreje in najučinko­viteje nahranimo celice in tkiva.

Ker so organska, živa hrana, tudi presenetljivo hitro prenovijo vse te­lo. Življenjsko pomembne prehran­ske sestavine: atomi, molekule in njihovi encimi so tiste sestavine svežih surovih sokov, ki pripomo­rejo, da se celice, tkiva, žleze, or­gani in vsak del telesa izredno hi­tro nahranijo. V sokovih je vseb­nost hranil največja.

Čvrsta hrana se prebavlja več ur, preden postanejo njene hranilne snovi dostopne celicam in telesnim tkivom. Sok brez vlaknin pa se iz­jemno hitro prebavi in asimilira, včasih že v nekaj minutah, za to pa je potreben le najmanjši trud pre­bavil.  

Ko bolne celice propadajo ali propadejo, je treba organizem te­meljito prečistiti (razstrupiti) in pre­noviti. Naravna pot do izvirnega stanja sta temeljito čiščenje in ob­nova s presnimi zelenjavnimi soko­vi. Dokazano je, da telo najhitreje in najdlje oskrbimo z elementi, ki mu jih primanjkuje, če obogatimo obroke s presnimi zelenjavnimi so­kovi.

 

KOLIKO SOKA NAJ POPIJEMO?

Za ljudi, ki se pretežno hranijo s predelano - kuhano in koncentrira­no hrano, je redno, vsakdanje uživanje svežih sokov še toliko po­membnejše. Telesu bodo priskrbe­li žive elemente in vitamine, ki jih s kuhano in obdelano hrano ne do­bijo dovolj. Brez dodatka sokov pa je tudi povsem presna prehrana nepopol­na (dr. Walker). Sokove telo prebavi v desetih do petnajstih minutah in jih skoraj povsem uporabi za prehra­no ter obnovo celic in tkiv, žlez in telesnih organov. Čim več sokov, tem prej se bodo pokazali učinki.

Najmanjša količi­na, ki bo dala opazne učinke, je pri­bližno pol litra soka na dan. Pri težkih bolnikih, kot so rak, pa je potrebno količino zelenjavnih sokov povečati na 1,5 – 3 litre. Seveda se priporoča, da se sok pije v manjših količinah in to večkrat na dan. Sok pijemo po požirkih  tako, da ga v ustih za nekaj sekund žvrkljamo.

POMEMBNO:

Da bi zelenjavni sokovi dejansko zdravili naše bolno telo, je izrednega pomena, da si čimprej po začetnem uživanju zelenajvnih sokov, očistimo debelo črevo vseh oblog, ki so nastajale v vseh letih običajnega prehranjevanja. 

Kolonhidroterapija je globinsko izpiranje debelega črevesja z vodo. Postopek je neboleč in traja približno 1 uro.

V Ljubljani ga izvaja priznana terapevtka, ga. Mojca Seljak, dipl. med. sestra, ki ima dolgoletne izkušnje na tem področju.

Ko nam terapevtka izpere črevesje, pa je potrebno spremeniti tudi samo prehrano. To ne pomeni, da ne smemo uživati več običajne kuhane in pečene hrane, kruha , sladkarij, sladkorja, mesa, mleka, sira,... Pomembno pa je, da vsak dan poijemo vsaj zadostno količino sveže pripravljenega zelenjavnega soka in zmanjšamo količino običajne, za naš organizem škodljive hrane.

Potrebno je povedati, da je vsaka kuhana ali toplotno obdelana hrana, mrtva hrana, od katere naše celice nimajo skoraj nič koristi. Encimi v sveži hrani se uničijo pri temperaturi nad 48 0C.

Prav tako pri segrevanju hrane uničimo kisik, ki je v sadju in zelenjavi.

Naše celice hrepenijo le po živi organski, vitalni hrani, ki vsebuje vse vitamine, encime, minerale, aminokisline,...

 

PRIPRAVA SOKOV  

Če želimo, da bodo sokovi, ki jih pijemo, čim bolj učinkoviti in kakovostni, moramo upoštevati še tole:

• Sokove si vedno pripravimo sveže, tik preden jih zaužijemo.

• Uporabljajte samo popolno­ma sveže sadje in zelenjavo, po možnosti biološko pridelano.

• Pripravite samo toliko soka, kolikor ga potrebujete. Če sok hra­nimo za poznejšo uporabo, izgu­bi vso terapevtsko in hranilno vre­dnost.  

 

Če nameravate začeti uži­vati zelenjavne sokove, vam pri­poročamo, da si kupite dražji sokovnik (ožemalnik z enojnim polžem, polžast sistem sočenja z minimalnim številom obratov od 60-80 o/min, kjer so vsi deli iz plastike in ne iz kovine), ki zelenjavo prežveči in stisne počasi in tako ohranja v soku vse vitamine in vse en­cime nepoškodovane, ker se sok ne pregre­va in pri tem ne prihaja do oksidacije.

Nikakor niso primerni centrifugalni sokovniki, ker sokovi dobljeni s centrifugiranjem, izgubljajo en­cime ter so hkrati tudi zelo revni s hranilnimi snovmi (velik delež jih ostane kot nepredelana kaši­ca). Preskus živih sokov lahko na­redimo tako, da opazujemo, kako dolgo lahko ohranjajo sokovi svo­jo barvo, preden porjavijo-oksidirajo.

 

POMEMBNO!

Je pa pomembno pri vseh sokovih, ne glede kako si jih pripravimo, da se popijejo takoj oziroma v največ v 15-20 minutah, kajti življenjska doba encimov je do največ 20 minut.

POST OB SOKOVIH

Po­stenje s sokovi pomaga uničiti in odstranili stare, odmrle celice in revitalizirati aktivne ter pospešu­je nastajanje novih celic. Uživanje sokov med postom povzroči v telesu alkalno reakcijo. Izločanje je zaradi tega pospešeno, zdra­vilno delovanje postenja se pove­čuje.

Post ob sokovih naj postane na­čin življenja vsakega posamezni­ka, ki si prizadeva za sijoče zdrav­je in dobro počutje. Ne čakajte, da bi vas bolezni že prizadele. Za preventivo zelo priporočam redno postenje - vsak teden 36 ur, vsa­ke tri mesece od pet do deset dni ter enkrat na leto daljši post, vsaj tri tedne ali več.  

Dr. Pavao Airola je navedel ta­le fiziološka dejstva, na katerih te­melji znanstvena upravičenost postenja s sokovi:

•  Sokovi svežega sadja in ze­lenjave so bogati z vitamini, mi­nerali in encimi.

• Ti vitalni elementi se lahko asimilirajo neposredno v krvni obtok, vendar ne obremenjujejo prebavnega sistema - zato ne ru­šijo zdravilnih in pomlajevalnih procesov samoprebave.

•  Hranljivi elementi sokov so izjemno blagodejni pri nevtraliziranju telesnih procesov. Organi­zem oskrbujejo z nujnimi elemen­ti, ki so mu potrebni za lastno zdravljenje in celično regeneraci­jo.

•  Presni sokovi oskrbujejo or­ganizem z alkalnim presežkom, ki je izredno pomemben za ustrezno acido - bazno ravnotežje v krvi in tkivih, ker kri in tkiva vsebuje­jo med postom veliko kislin.

•  Velika količina mineralov v sokovih pomaga ustvariti bioke­mijsko in mineralno v tkivu in celičju. Mineralno ravno­težje v tkivih je eden poglavitnih vzrokov za zmanjšanje oksidaci­je, ki pripelje do bolezni in prezgodnjega staranja celic.

•  Po dr. Bircherju vsebujejo presni sokovi dejavnik, ki stimu­lira mikroelektrično napetost v te­lesu, ta pa pripomore, da celice absorbirajo hranljive snovi in iz­ločajo odpadke presnove.