ZELENJAVNI SOKOVI ZA RAZSTRUPLJANJE ALI POST

 

ZELENJAVNI SOKOVI ZA RAZSTRUPLJANJE ALI POST

V čudežno moč zdravljenja s so­kovi je verjel tudi znameniti dr. Max Gerson, ki je vpeljal tako imenovano Gersonovo terapijo zdravljenja bolnih za rakom. Zdravljenje temelji na sokovih in je bilo doslej zelo uspešno pri obo­lelih za rakom. V svoji knjigi opi­suje 50 primerov ozdravljenih. Bolnikom je poleg treh, na pose­ben način pripravljenih vegetari­janskih obrokov hrane čez dan da­jal še sveže sokove. Vsako uro so morali popiti še približno dva de­cilitra soka in to 13- krat na dan.

Naturopati v zgodnjem dvajse­tem stoletju so imeli uživanje so­kov in diete za temelj vsakega zdravljenja. Trdili so, da bolniki ne morejo pričakovati dolgotrajnejše­ga izboljšanja, če ne popijejo vsaj dva litra soka na dan. Ta dieta je bila predložena kot dieta za odstra­njevanje sluzi in kot dieta, s katero naj bi odstranili vse »zatrjene« usedline iz telesa in tako tudi iz vseh vitalnih organov in tkiv.  

V so­dobnem izrazoslovju imenujemo to razstrupljanje ali detoksikacija.

Resnica je namreč, da sta po­manjkanje vitaminov in zastruplje­nost (toksemija) povezana. Če zdravimo (uravnavamo) le vita­minski primanjkljaj, ne da bi od­stranjevali zastrupljenost, doseže­mo le majhen uspeh. Enako se zgo­di, če odstranjujemo le zastruplje­nost in ne upoštevamo pomanjka­nja vitaminov v telesu. Tudi tedaj ne bomo dosegli izboljšanja, ki bi trajalo dlje časa.

Z zelenjavnimi sokovi pa soča­sno urejamo oboje: pomanjkanje vitaminov in zastrupljenost. Zelenjavni sokovi se razčlenijo med drugim tudi na kalijev hidro­ksid, ki je zelo močno »čistilo«. Ko se človekove celice »okopajo« v tem alkalnem čistilu, absorbirajo kalij ter sprostijo vse strupe (toksi­ne); ti se potem varno izločijo sko­zi ledvice in pljuča. Takšne učin­ke lahko dosežemo samo z zele­njavnimi sokovi. Zato v primeru uživanja večje količine zelenjavnih sokov,  ne jemljite pripravkov iz sode, kakršen je na primer soda bikarbona. Čeprav ima soda bikarbona alkalno sesta­vo, nam zastrupi celice in poveča zastrupljenost.

Soda bikarbona se prakticira predvsem v primeru, kadar je naš  pH prenizek. Pri vseh boleznih pa je pomembno, da imamo pH urina ves čas blizu 7, le zjutraj je lahko nekje med 6-6,5. Idealno stanje pH  urina pa je med 7,35 – 7,45.

 

Obnova črevesne mikroflore

Za obnovo črevesne flore in s tem naravne funkcije črevesne bariere je potrebno telesu vrniti pozitivne ali učinkovite oz. regenerativne mikroorganizme, ki vplivajo na razvoj zdrave črevesne flore in preprečujejo razvoj škodljive degenerativne flore, kot so gnilobne bakterije, razne bolezenske klice in glivice.

Ko se vzpostavi prevladujoče razmerje pozitivne črevesne flore, se bolezenske klice kot manjšina prilagodijo prevladujoči flori. Tako se v črevesju stalno odvija boj za prevladovanje ene ali druge vrste flore, ki je odvisen od pogojev, ki jih ustvarjamo vsak dan z našo prehrano.

Za vzdrževanje zdrave črevesne flore so za človeka pomembni učinkoviti mikroorganizmi, ki jih vsebujejo vsa naravna živila dokler niso industrijsko predelana z različnimi konzervansi in postopki. Zaradi vse večje uporabe konzerviranih živil, ki preprečujejo razvoj vseh mikroorganizmov, je priporočljivo vključiti dodajanje učinkovitih probiotičnih mikroorganizmov v dnevni prehrani.